+976 70009898 info@leaderfinance.mn Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, их тойруугийн 53-р байр "Computer Center" 12 давхар, 1203 тоот

Татварын Зөвлөх Үйлчилгээ

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг хэрэгцээтэй цаг хугацаанд нь авсанаар татвар төлөгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь ирээдүйд учирч болох татварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, улмаар байгууллагын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, татвараа үнэн зөв тодорхойлон тайлагнаснаар бизнесийн бодит үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, стратеги зорилго зорилтондоо амжилттай хүрэх боломжийг бүрдүүлдэг чухал ач холбогдолтой.

Сайтар, үнэн зөв тайлагнагдсан татварын тайлан нь дээд болон дунд шатны менежерүүдийн шийдвэр гаргалтанд эерэг нөлөө үзүүлж бизнесийг бодитой, үнэн зөв, үр өгөөжтэй удирдан явуулахад нь тусалдаг бөгөөд тэр хэмжээгээрээ бизнесийн үнэ цэнийг тасралтгүй нэмэгдүүлж байдаг. Иймд татвар төлөгчдөд учирч болох эрсдэлийг татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тусламжтайгаар бууруулдаг.
  • Татварын зөвлөгөө өгөх
  • Татварын тайлан бэлтгэх
  • Татварын хяналт шалгалтанд төлөөлөн оролцох
  • Татвартай холбоотой маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхэд биечлэн төлөөлөх
  • Татвартай холбоотой асуудлыг судалж, санал дүгнэлт гаргах
  • Татварын хяналт шалгалт хийх, эрсдлийг үнэлэх
  • Татварын хэмнэлт, төлөвлөлт хийх
Лидер Финанс ТМЗ © 2022 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан болно Made by codingsystems