+976 70009898 info@leaderfinance.mn Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, их тойруугийн 53-р байр "Computer Center" 12 давхар, 1203 тоот

Татварын Зөвлөх Үйлчилгээ

o Татварын зөвлөгөө өгөх, тайлан бэлтгэх
o Татварын хяналт шалгалтанд төлөөлөн оролцох
o Татвартай маргаанд оролцох
o Татварын төлөвлөлт, тооцоолол хийх

Нягтлан Бодох Бүртгэл

o Санхүү, татварын тайлангууд гаргах
o Тайлангуудыг цахимаар баталгаажуулах
o Анхан шатны баримт материалыг стандартын дагуу үдэж цэгцлэх
o Санхүүгийн зөвлөгөө өгөх
o Санхүүгийн анхан шатны баримтын хүчин төгөлдөр эсэхийг нягтлах

Хөрөнгийн Үнэлгээ

o Хөдлөх болон Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
o Татварын зорилгоорх үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ

Эрхэм зорилго:

Шударга, бие даасан мэргэжлийн ёс зүйтэй, эрх тэгш байх зарчмыг баримталж,

хууль тогтоомжид нийцсэн мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж,

үйлчлүүлэгчдээ татварын эрсдлээс хамгаалан чанартай гүйцэтгэлийг эрхэмлэх.


Татварын зөвлөгөө

Татварын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгнө.


Тайлан гаргана.

Татвар, санхүүгийн тайлан гаргана.


Эрх ашгийг хамгаална.

Татвар, Нийгмийн даатгал, Гаалийн байгууллагад
татвар төлөгч таныг төлөөлж, таны эрх ашгийг хамгаална.


Таныг төлөөлж оролцоно.

Татварын маргаан таслах зөвлөл,
шүүхэд таныг төлөөлж оролцоно.


Татварын аудит хийнэ.

Татварын аудит хийнэ.


Татварын хэмнэлт, төлөвлөлт хийнэ.

Татварын хэмнэлт, төлөвлөлт хийнэ.


Таньд тусламж хэрэгтэй юу?

Таньд манайхаас авч байгаа үйлчилгээнд тусламж хэрэгтэй бол..
Зайлшгүй холбогдох шаардлага гарвал

+976 70009898
Мэдээлэл
Лидер Финанс ТМЗ © 2022 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан болно Made by codingsystems